Phần mềm quản trị doanh nghiệp FISTD-VCS: Làm việc từ xa, vượt qua dịch Corona

Trong xu hướng chuyển đổi số theo xu hướng 4.0, các công ty đang đẩy mạnh việc ứng dụng IT vào việc quản trị doanh nghiệp. Các quy trình nghiệp vụ, tương tác giữa các bộ phận được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm giảm tối đa việc in ấn, tương tác trực tiếp giữa các nhân viên. Điều này giúp tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí quản trị.

Đối với doanh nghiệp vừa và lớn, việc sử dụng những phần hành riêng lẻ trong quản lý như: phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý sản xuất... đã được thay thế bằng giải pháp ERP quản trị tổng thể. Việc ứng dụng này không chỉ hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực - tài lực - vật lực) mà còn trợ giúp tất cả các bộ phận của doanh nghiệp thao tác nghiệp vụ và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả thông qua quy trình xử lý công việc đã được quy chuẩn khi thiết kế phần mềm.

Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp nhỏ việc triển khai một giải pháp ERP tổng thể đòi hỏi chi phí đầu tư, nhân lực IT để vận hành lớn so với quy mô doanh thu nên sẽ không hiệu quả. FISTD VCS là phần mềm quản trị phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ. Các phân hệ của phần mềm quản trị FISTD_VCS gồm:

 1. PHÂN HỆ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (HCNS)
 • Chấm công: Cho phép thực ghi nhận thời gian check_in/Check_out tại công ty; xin phép/phê duyệt xin đến muộn, nghỉ phép.
 • Tính lương: Tính lương cho từng nhân viên/bộ phận dựa trên ngày công đi làm, khối lượng công việc.
 • Theo dõi bảo hiểm: Theo dõi biến động nhân sự đóng bảo hiểm của công ty.
 • Đánh giá nhân viên: Khai báo các tiêu chí đánh giá nhân viên, thực hiện đánh giá nhân viên Tháng/Quý.
 • Đề xuất: mua sắm, tuyển dụng: Đề xuất/Phê duyệt việc mua sắm công cụ dụng cụ làm việc, đề xuất tuyển dụng nhân sự.
 • Báo cáo, đánh giá nhân sự: Đánh giá nhân sự dựa trên các dữ liệu, không cảm tính.
 1. PHÂN HỆ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC (QLCV)
 • Quản trị hợp đồng: Theo dõi các tính trạng của hợp đồng, phân loại theo mục đích quản lý: Đang thực hiện - Đã thực hiện xong chờ nghiệm thu - Đã nghiệm thu, xuất hóa đơn, chờ thanh toán - Đã thanh toán, chờ thu hồi tài liệu để lưu trữ.

VCS.jpg

 • Quản lý công việc, giao việc: Thực hiện giao việc và quản lý tiến độ trên phần mềm
 1. PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH (QLTC)
 • Quỹ tiền mặt: Theo dõi quỹ tiền mặt, xuất/nhập quỹ tiền mặt; các nội dung chi được gắn với công việc cụ thể.
 • Tài khoản ngân hàng: Theo dõi số dư tài khoản, quản lý các lệnh giao dịch trên tài khoản
 • Tạm ứng/Thanh toán: Thực hiện các bước tạm ứng thanh toán trên phần mềm, không sử dụng tài liệu giấy; Đề nghị/xuất hóa đơn được thực hiện trên phần mềm và liên thông với phần mềm hóa đơn điện tử.
 1. PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (QTHT)
 • Quản trị người dùng: Phân quyền người dùng theo phòng ban; theo chức năng.
 • Phân quyền
 • Lưu trữ, sao lưu

 

Yêu cầu để triển khai phần mềm FISTD VCS:

   - Máy chủ (hoặc máy chủ ảo) cấu hình vừa phải kết nối internet hoặc mạng nội bộ hoặc mạng doanh nghiệp.

   - Các máy trạm kết nối mạng, cài trình duyệt Web (IE, Chrome...)